Parish bulletins:


27 September 2020 (132kb pdf)
20 September 2020
(436kb pdf)
13 September 2020
(335kb pdf)
6 September 2020
(283kb pdf)
30 August 2020
(176kb pdf)
23 August 2020
(245kb pdf)
16 August 2020
(314kb pdf)
9 August 2020
(123kb pdf)
2 August 2020
(133kb pdf)

St Josephs Catholic Parish Murgon

adobe